Uit elkaar?
leg eens aan
bij een mediator!

Ander licht op zaken?

Arbeidsconflict? Arbeidsmediation!

T
E

arbeidsconflict? arbeidsmediation!

Arbeidsconflict 

Arbeidsconflicten zijn vaak emotioneel, tijdrovend en kostbaar. De gemoederen kunnen zo hoog oplopen dat dit ziekmelding tot gevolg heeft. De werkgever en werknemer krijgen dan per direct te maken met de Wet verbetering poortwachter. Dit betekent onder meer het inschakelen van een arbo-arts, probleemanalyse opstellen, plan aan aanpak opstellen en deze om de 6 weken bijstellen. De organisatie heeft er vaak belang bij dat het conflict niet op straat komt te liggen alsook het arbeidsconflict niet uitstraalt op de organisatie.

Arbeidsmediation 

Arbeidsmediation biedt hierin een uitkomst omdat de Mediation onder geheimhouding valt en partijen met elkaar in gesprek gaan om zodoende uit te vinden waar het conflict daadwerkelijk overgaat.

Intakegesprek

Mediators Collectief mediators beginnen de mediation met een intakegesprek met beider partijen apart. Dit is afwijkend van bijvoorbeeld een echtscheidingsmediation. Dit komt omdat bij arbeidsconflicten veelal sprake is van een gezagsverhouding waardoor partijen zich (juridisch) doorgaans niet vrij voelen daadwerkelijk het doel van de mediation aan te geven. In het intakegesprek wordt ruimte geboden om alles op tafel te leggen hetgeen voor die partij van belang is in de mediation.

Doel arbeidsmediation

Het doel van de arbeidsmediation kan verschillend zijn. Het kan gericht zijn op herstel van communicatie en vertrouwen waardoor samenwerking in de toekomst weer mogelijk is. Een mediationgesprek kan dan nieuwe inzichten geven waardoor zaken weer vlot worden getrokken.

Werkgever en werknemer kunnen er echter ook achter komen dat zij niet meer willen samenwerken. In dit laatste geval kan er sprake zijn van een exit mediation.

Exit mediation

In een exit-mediation gaan werknemer en werkgever bespreken hoe zij de arbeidsrelatie wensen te beëindigen. De afspraken hierover worden dan begeleid door de mediator. De mediator heeft geen belang bij de uitkomst van de onderhandelingen waardoor de achterliggende belangen van beider partijen aanbod komen en het niet beperkt wordt tot een loven en bieden. Tijdens de mediation wordt door de Mediators Collectief mediator gewaakt dat afspraken worden gemaakt die voldoen aan de wettelijke regels. Exit mediation voorkomt ontslag moddergooien bij de kantonrechter waarvan de uitkomst van de uitspraak ook nog eens onzeker is!

Bent u opzoek naar een arbeidsmediator?  Neem dan contact op met het Mediators Collectief door 0900- 6334286 te bellen of naar info@mediatorscollectief.nl te mailen.

Bron: Annemarieke Schulte, Arbeidsjuriste, MfN-registermediator, aangesloten bij het Mediators Collectief (een landelijk samenwerkingsverband van MfN-registermediators)

Terug naar nieuwsoverzicht »

Zoek een mediator in de buurt

Inschrijven voor de nieuwsbrief