Uit elkaar?
leg eens aan
bij een mediator!

Ander licht op zaken?

Arbo-arts: wat is de rol bij ziekte door een conflict?

T
E

Je werknemer heeft zich ziek gemeld wegens een conflict op werk.

Het Mediators Collectief (085 – 1307467) kan, na doorverwijzing door de arbo-arts, het ziekteproces bij een medewerker met een arbeidsconflict helpen verkorten

Wat is de rol van de arbo-arts en welke positieve rol kan mediation hierin spelen?

Ziekmelding wegens een conflict is voor zowel de werknemer als voor de werkgever een onprettige situatie. Daarnaast kan het conflict niet worden opgelost want de werknemer is niet aanwezig op de werkvloer. Vaak is de werkgever ook niet precies op de hoogte hoe het komt dat werknemer zich ziek heeft gemeld. En is het onduidelijk wanneer de werknemer weer in staat is om te re-integreren.

Wat is de rol van de arbo-arts bij ziekte door een conflict?

Na de ziekmelding gaat de arbo-arts in gesprek met de werknemer en de werkgever over de reden en achtergrond van de ziekmelding. De arbo-arts is bij een conflict gehouden aan de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten (SWA).

De STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten is bedoeld als ondersteuning voor de arbo-arts ‘hoe te handelen in het geval zich een arbeidsconflict aandient’. Het doel van de richtlijn is om het arbeidsconflict uit de ziektesfeer te houden, het conflict adequaat aan te pakken en te de-medicaliseren.

STECR Werkwijzer arbeidsconflicten

De STECR Werkwijzer arbeidsconflicten kent drie varianten als het gaat om een ziekmelding van een werknemer terwijl er tevens een (mogelijk) arbeidsconflict speelt. Het gaat om de volgende drie situaties:

–      De werknemer kan door ziekte niet werken en er is geen sprake van een arbeidsgeschil. De STECR Werkwijzer arbeidsconflicten is dan niet van toepassing:

–      De werknemer kan door ziekte niet werken terwijl er daarnaast sprake is van een arbeidsgeschil. In dat geval zal de arbo-arts zich richten op de re-integratie en het oplossen van het arbeidsconflict;

–      Hij/zij kan ook concluderen dat er geen sprake is van ziekte, terwijl er wel sprake is van een arbeidsconflict.

In de twee laatste situaties is het gebruikelijk dat de arbo-arts mediation adviseert en een interventieperiode (afkoelperiode) van maximaal twee weken. De bedoeling van deze periode is om werknemer en werkgever enige ruimte voor bezinning te geven en hen te stimuleren snel afspraken te maken die gericht zijn op een oplossing van het arbeidsconflict.

Wat kan mediation bieden bij ziekte?

De mediator, een neutrale bemiddelaar stimuleert dat de betrokkenen snel aan tafel komen en het arbeidsconflict bespreekbaar wordt gemaakt. Op deze wijze kan langdurige ziekte veelal worden voorkomen omdat betrokkenen door de mediator worden begeleid bij het zetten van stappen om verbetering en/of helderheid te brengen in hun onderlinge verhoudingen.

Intakegesprekken

De mediators van Het Mediators Collectief beginnen met afzonderlijke intakegesprekken met de betrokkenen. Op deze manier kan namelijk al stoom worden afgeblazen en kan de mediator de betrokkenen voorbereiden (coachen) op het gezamenlijk gesprek. Deze wijze van werken helpt bij de voortgang in de mediation.

Wilt u meer weten over de werkwijze van het Mediators Collectief (een landelijk samenwerkingsverband van MfN-registermediators dat al 15 jaar succesvol haar expertise inzet) bij een arbeidsconflict bel ons dan op 085-1307467, of mail ons op info@mediatorscollectief.nl of via ons contactformulier.

Terug naar nieuwsoverzicht »

Zoek een mediator in de buurt

Inschrijven voor de nieuwsbrief