Uit elkaar?
leg eens aan
bij een mediator!

Ander licht op zaken?

Dit kan over van alles gaan: belangrijke principes, idealistische overtuigingen, kleine onbenullige dingen, taakverdeling in het huishouden (een hele bekende). Kortom: over van alles en nog wat kunnen conflicten ontstaan. Verschil van mening is een normaal verschijnsel. Maar we verschillen nogal in de manier waarop we er mee omgaan. In principe hoeft verschil van mening niet tot ruzie of conflicten te leiden. In de praktijk gebeurt dit echter vaak wel. Dit komt waarschijnlijk ook omdat de meeste mensen niet geleerd hebben om goed met ruzies om te gaan en ook omdat er bij een conflict meestal meer meespeelt dan alleen de inhoud of de kwestie op zich. Een conflict ontstaat over het algemeen, omdat mensen als ze een meningsverschil hebben, niet meer naar elkaar luisteren. Soms is de inhoud van het meningsverschil op zich niet eens zo belangrijk, maar spelen niet luisteren naar elkaar, emoties of botsende persoonlijkheden een rol. Conflicten kunnen aanleiding geven tot spanning en stress. Dit komt omdat conflicten vaak emotioneel beladen zijn en gepaard kunnen gaan met boosheid, woede, angst, teleurstelling, schaamte, schuldgevoel of gevoelens van spijt of berouw.

Conflicten anders gezien

Conflicten komen overal voor en worden vaak als vervelend ervaren, maar hoeven niet persé of altijd negatief te zijn. Een conflict kan soms ook leiden tot een positieve uitkomst.

Zoek een mediator in de buurt