Uit elkaar?
leg eens aan
bij een mediator!

Ander licht op zaken?

Erfenis: wat kan een mediator bij de afwikkeling betekenen

T
E

hoe kun je ruzie vermijden bij een erfenisErfenis en de mediator

In de beste families komt ruzies of onenigheid voor. Soms zelfs zo heftig dat het contact wordt verbroken. Bijvoorbeeld door de verdeling van een erfenis.

Ieder heeft zijn eigen plek in het gezin. Iedereen vervult een rol, die hij/zij (on)bewust naar zich toegetrokken heeft of toegewezen heeft gekregen. Dit heeft ook te maken met de plaats in het gezin (de oudste, middelste, jongste). Wanneer je op latere leeftijd terugkeert in het oorspronkelijke gezin, dan verval je terug in de rol uit jouw jeugd. Je hebt echter een ontwikkeling doorgemaakt waardoor je nu op een andere manier naar zaken of situaties kan kijken. Je bent niet meer dezelfde persoon die je was als kind. Hierdoor kan wrijving en ergernis ontstaan, die wanneer dit niet bespreekbaar wordt gemaakt uiteindelijk kunnen leiden tot onbegrip, ruzies en het verbreken van contact.

Het oude gedrag komt ook naar voren bij de afwikkeling van de erfenis. De ene erfgenaam wil alles zonder emotie afwikkelen, de ander zit er juist volop in en kan de ratio van de ander niet begrijpen.

Indien een van de ouders of de laatste overlijdt wordt de balans opgemaakt van de jeugd. Bewust of onbewust.

De afwikkeling van de erfenis wordt hierdoor ernstig bemoeilijkt, zo niet onmogelijk. Emotie speelt hierbij een rol!

Een mediator kan helpen bij deze emoties en deze bespreekbaar maken. De mediator faciliteert het gesprek en zorgt dat het tot een goede afwikkeling komt waarbij de verhoudingen tussen de erfgenamen niet wordt aangetast.

Het Mediators Collectief is u hierbij graag van dienst. Neem contact met ons op indien u vragen hebt, of zich afvraagt of uw situatie geschikt is voor mediation.

 

Bron: Arletta de Bis Hulleman, MfN registermediator, aangesloten bij het Mediators Collectief, ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand, geaccrediteerd familie- en arbeidsmediator, KIES omgangsbegeleider en kindercoach

Terug naar nieuwsoverzicht »

Zoek een mediator in de buurt

Inschrijven voor de nieuwsbrief