Uit elkaar? Leg aan bij een mediator! Online mediation en Outdoor mediation voor uw en onze veiligheid!

Ander licht op zaken? Online mediation en Outdoor mediation voor uw en onze veiligheid!

index-2

Familiezaken en nalatenschap

Familieruzies spannen de kroon. Deze slepen geregeld levenslang voort zonder dat een echte oplossing wordt bereikt. Bijvoorbeeld een ruzie of een jarenlange stilte tussen broers en zussen over een nalatenschap. Dit is alles behalve alleen maar geld. Een nalatenschap is emotie. U hebt een dierbare verloren en vervolgens wordt zijn of haar bezit verdeeld. Hetzij naar de letter van de wet, hetzij zoals de dierbare zelf heeft bepaald. Hoe het ook zij, overleg tussen de erfgenamen is van belang.

Jaarlijks ontstaat meer en meer onenigheid om de nalatenschap dan in het verleden, zo blijkt uit onderzoek bij het notariaat. Als oorzaken worden genoemd: lossere familiebanden, mondiger burgers, een groeiend aantal ‘stiefrelaties’, grotere nalatenschappen en het ontbreken van een testament. De conflicten gaan over het algemeen over de verdeling van de inboedel, sieraden, de waarde van een te verkopen huis.

Vertraging

De vele ruzies leiden tot aanzienlijke vertraging van de afhandeling. Als er ruzie is kan het wel twee tot drie jaar duren voordat een erfenis kan worden afgewikkeld. Uiteindelijk zien de erfgenamen in dat ze elkaar nodig hebben om tot afronding te komen.

Mocht tijdens de boedelafwikkeling een geschil tussen de erfgenamen ontstaan dan kan de door ons kantoor geboden mediation een goede oplossing zijn. Voor meer informatie neem gerust contact op met Het Mediators Collectief.

Zoek een mediator in de buurt