Uit elkaar?
leg eens aan
bij een mediator!

Ander licht op zaken?

Herstelbemiddeling: juist gevoelige zaken lenen zich voor mediation

T
E

de uitkomst van de herstelbemiddeling kan meegenomen worden in het strafproces Zaak Brandt Corstius had niet in media uitgevochten moeten worden maar d.m.v. herstelbemiddeling

2 november jl.: NU.nl/Joris Peters:

Zijn artikel:

https://www.nu.nl/binnenland/4988504/zaak-brandt-corstius-had-niet-in-media-uitgevochten-moeten-worden.html

Joris Peters concludeert in zijn artikel als volgt:

Beide advocaten zijn het er over eens dat als Brandt Corstius en Van Dam daartoe bereid zijn een gesprek tussen beide mannen wel eens een goede oplossing zou kunnen zijn. “In veel gevallen is bemiddeling een goed idee”, aldus Swier. “Het kan leiden tot toenadering in plaats van een strafproces.”

“Bemiddeling in dit soort zaken is inderdaad in opkomst”, voegt Korver daaraan toe. “Een aangifte van een zedendelict kan je echter niet intrekken. Dus als de officier van justitie er een zaak inziet kan hij alsnog overgaan tot vervolging.”

Lindenberg denkt dat bemiddeling veel kan helpen, maar “dit soort zaken zijn wel uiterst gevoelig”.”

Zaak Brandt Corstius had niet in media uitgevochten moeten worden maar aan de mediationtafel uitgesproken moeten worden.

Juist bij uiterst gevoelige zaken!

Mediation na seksueel misbruik, ook wel herstelbemiddeling genoemd, is er voor beide betrokkenen en voor beide betrokkenen in gelijke mate. Zowel de betrokken dader als het betrokken slachtoffer kan een verzoek tot mediation indienen. Een belangrijk kenmerk van herstelbemiddeling is dat de betrokkenen via een mediator met elkaar in contact komen en zo onder de hoede van een ervaren mediator een stap zetten in hun herstel. Na de aanmelding spreekt de mediator eerst met de aanmelder. Daarna wordt de andere betrokkene benaderd. De mediator begeleidt het contact, en bereidt dit zorgvuldig en afzonderlijk met elke betrokkene voor. Vaak hebben slachtoffers vragen. Bijvoorbeeld waarom het misbruik heeft plaatsgevonden. Slachtoffers kunnen vertellen wat dit met hen heeft gedaan en wat de gevolgen waren. Herstelbemiddeling kan rust geven. Voor daders/plegers kan de bemiddeling helpen om spijt te tonen en om te gaan met eventuele schuldgevoelens. Indien de deelnemers elkaar kennen, kunnen ook afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over omgangsvormen en om herhaling te voorkomen.

De betrokkenen kunnen op verschillende manieren contact hebben: – Een gezamenlijk gesprek. De mediator bereidt dit gesprek met beiden voor en begeleidt het gesprek. – Een briefwisseling. De mediator ondersteunt de deelnemers daarbij. – Een pendelbemiddeling. De mediator brengt vragen en reacties tussen beide partijen over en weer. De deelnemers ontmoeten elkaar dan niet.

herstelbemiddeling is op vrijwillige basis

Mediation vindt plaats op vrijwillige basis en binnen de kaders van geheimhouding. De bemiddeling vangt aan met het tekenen van een mediationovereenkomst. Hiermee tekenen de deelnemers en de mediator voor geheimhouding. Alles wat in het mediationtraject met elkaar wordt gedeeld valt onder geheimhouding. Deze geheimhouding geldt niet voor zover de desbetreffende betrokkene onafhankelijk van de mediation reeds over deze informatie beschikte of had kunnen beschikken. Deze uitzondering voorkomt misbruik van de geheimhouding van mediation in strafzaken. Wanneer de mediation niet tot een gewenst resultaat leidt dan is aangifte nadien nog altijd mogelijk maar over het verloop en de inhoud van de mediation kan niets naar buiten worden gebracht.

Het zwijgen doorbreken met herstelbemiddeling

Mediation biedt de betrokkenen van seksueel misbruik de mogelijkheid het zwijgen te doorbreken en hun verhaal te verwoorden zonder dat de ander of wie dan ook hiermee aan de haal gaat. Mediation biedt uitsluitend en kans van slagen wanneer beide partijen vrijwillig instemmen met deelname. De mediator toetst de bereidheid van beide deelnemers grondig tijdens de afzonderlijke gesprekken welke voorafgaan aan het eerste gezamenlijke gesprek.

Uitkomst herstelbemiddeling kan meegenomen worden in het strafproces

De mediator is neutraal en stelt de wensen en behoefte van beide partijen centraal. De bemiddeling kan op elk gewenst moment plaatsvinden. Een bemiddeling na seksueel misbruik kan zowel voor, tijdens als na een eventueel strafproces plaatsvinden. Als er nog geen vonnis van de rechter is, kunnen de deelnemers kiezen of zij de uitkomst van de bemiddeling willen laten meenemen in het strafproces. Ook als de bemiddeling gestart is, kan deze op verzoek van een van de deelnemers op elk moment worden gestopt.

De afgelopen 3 jaar werd met succes geëxperimenteerd met mediation in diverse strafzaken bij rechtbanken in 6 arrondissementen (Noord-Holland, Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Zeeland-West-Brabant en Oost-Brabant).

herstelbemiddeling: een waardevolle aanvulling op rechtszaak

Als betrokkenen ervoor open staan, kan mediation een waardevolle aanvulling zijn op een rechtszaak. Dit geldt helemaal als mensen na de rechtszaak nog met elkaar door moeten of elkaar tegen kunnen komen. Mediation helpt slachtoffers vaak bij de verwerking van leed. In de experimenten slaagde 78 procent van de gestarte mediations.

Juist voor gevoelige zaken biedt mediation een veilig kader. Brandt Corstius en Van Dam zijn welkom aan de mediationtafel en kunnen contact opnemen met het Mediators Collectief. We beginnen met tekenen voor geheimhouding.

Bron: Marcel P.J. Eijckelhof, MfN registermediator, Geaccrediteerd familiemediator, Strafrechtmediator, aangesloten bij het Mediators Collectief (een landelijk samenwerkingsverband van MfN registermediators)

Terug naar nieuwsoverzicht »

Zoek een mediator in de buurt

Inschrijven voor de nieuwsbrief