Uit elkaar?
leg eens aan
bij een mediator!

Ander licht op zaken?

Hypotheekadviseur of bankadviseur is geen onafhankelijke partij bij echtscheiding!

T
E

Hypotheek- of bankadviseur is niet onafhankelijk bij een scheiding

Hypotheekadviseur of bankadviseur is geen onafhankelijke partij bij echtscheiding! 

Direct tijdens de mediation al weten hoeveel u kunt lenen? Let op, de hypotheekadviseur heeft een belang en kan daardoor partijdig zijn!

Minder lenen bij partneralimentatie

U weet pas hoeveel hypotheek u na de scheiding kunt krijgen zodra u weet hoeveel partneralimentatie u gaat betalen of ontvangen. Hoe meer partneralimentatie u betaalt, hoe minder u kunt lenen. De reden daarvoor is dat banken een te betalen partneralimentatie van het inkomen aftrekken voordat ze de leencapaciteit berekenen.  Overigens is het omgekeerd niet altijd zo dat met een ontvangen partneralimentatie ook een hogere hypotheek verkregen kan worden. Partneralimentatie is namelijk onzekerder inkomen.

Bij lagere uitkoopsom meer kans op hypotheek

Daarnaast is het belangrijk hoeveel uw aandeel in de overwaarde van de echtelijke woning is. Hoe minder de uitkoopsom, hoe makkelijker het voor de ander is om een hypotheek te krijgen om de echtelijke woning over te nemen. Dit betekent dat de hypotheekadviseur een belang kan hebben bij  Bij echtscheiding hebben beide partijen recht op hun aandeel in de overwaarde van de woning. De overwaarde is de woningwaarde minus de hypotheekschuld. Maar wat is de woningwaarde? In principe moet worden uitgegaan van de actuele vrije marktwaarde. Dus wat de woning zou  opleveren als deze vandaag wordt verkocht.

De hypotheekadviseur kan een eigen belang hebben

Indien er tijdens het intakegesprek van partijen bij een scheidingsmediation tevens een financieel adviseur aanwezig is, dan heeft deze financieel adviseur een belang. Hij/zij wil graag dat tenminste één van de partners een hypotheek afsluit. Daarmee wordt immers geld verdiend. Hoe lager de alimentatie en de uitkoopsom van de echtelijke woning, hoe groter de kans dat er een hypotheek afgesloten wordt.

Conclusie

Indien er een financieel adviseur aanschuift bij een scheidingsmediation, dan richt de aandacht zich op de hypotheekmogelijkheden. Indien de hypotheekadviseur en de scheidingsmediator voor hetzelfde bedrijf werken, dan is dit ronduit zorgelijk. Vaak heeft slechts één partner hypotheekmogelijkheden na de scheiding en is de andere partner aangewezen op een huurwoning. Het is niet ondenkbaar dat deze laatste partner onder druk komt te staan om (gedeeltelijk) af te zien van partneralimentatie en/of (een deel) van de overwaarde van de woning. Bedenk dat als tijdens de scheiding afstand wordt gedaan van rechten, dit na de scheiding niet of moeilijk is terug te draaien.

Hoe dan wel?

0De mediator inventariseert de situatie, maakt een alimentatieberekening en informeert partijen over de hoogte van het bedrag van een eventuele partneralimentatie;

0 De mediator ziet erop toe dat de vrije marktwaarde van de woning objectief en deskundig wordt vastgesteld zodat de partijen weten hoe groot het bedrag van hun aandeel in de overwaarde is;

0 Op basis van de door de onafhankelijke mediator verstrekte informatie bespreken de partijen met elkaar of zij willen aansluiten bij de wettelijke normen of hiervan willen afwijken (partijen
mogen afwijken van de wet, mits zij weten wat zij doen en het hierover ongedwongen eens zijn);

0 Zodra er tussen partijen overeenstemming is bereikt, wordt de financieel adviseur ingeschakeld om te onderzoeken wat de hypotheekmogelijkheden zijn. De financieel adviseur wordt dus pas
betrokken aan het einde van het proces en niet aan het begin;

0 Een mediator die voor hetzelfde bedrijf werkt als de hypotheekadviseur, kan partijdig zijn.

Bron: Annemarieke Schulte, MfN-registermediator, partner bij Het Mediators Collectief (een landelijk samenwerkingsverband van MfN-registermediators).

Terug naar nieuwsoverzicht »

Zoek een mediator in de buurt

Inschrijven voor de nieuwsbrief