Uit elkaar? Leg aan bij een mediator! Online mediation en Outdoor mediation voor uw en onze veiligheid!

Ander licht op zaken? Online mediation en Outdoor mediation voor uw en onze veiligheid!

Landelijke mediation organisatie

Mediators Collectief is een landelijk samenwerkingsverband van een 25-tal MfN Register Mediators. De MC-mediators begeleiden bij echtscheiding, arbeidsconflicten, ontslagzaken, conflictgerelateerd ziekteverzuim, zakelijke geschillen, fusie en overname en bieden handelsbemiddeling in heel Nederland.

Doorgaans kan binnen een week een start worden gemaakt met een mediationtraject. U kunt zelf een passende mediator selecteren via onze website of de medewerkers van de centrale organisatie van Mediators Collectief u een mediator laten toewijzen.

Alle bij het Mediators Collectief aangesloten mediators zijn aangesloten bij het MfN-register (MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland). Dit register wordt beheerd en onderhouden door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). In het MfN-register zijn alleen gekwalificeerde mediators opgenomen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de SKM. Uiteraard zijn deze mediators onafhankelijk en onpartijdig. MfN-registermediators hebben een erkende mediationopleiding gevolgd en houden hun kennis en vaardigheden continu op peil (permanente educatie). Daarnaast zijn MfN-registermediators gebonden aan een bepaalde werkwijze.

Informatie voor doorverwijzers

Mogelijk verwijst u als HRM-functionaris, casemanager, arbo-arts of als financieel adviseur door naar mediation of overweegt u dit. Inschakeling van een mediator biedt u de ruimte om buiten het conflictveld te blijven en u te richten om uw eigenlijke werkzaamheden. Mediators Collectief biedt een op eenvoudige wijze toegankelijke pool van deskundige MfN-registermediators welke werkzaam zijn door geheel Nederland. Doorgaans is een eerste afspraak voor mediation mogelijk binnen 1 week na opdrachtverstrekking.


Toegankelijk en neutraal

Bij doorverwijzing naar een mediator van Mediators Collectief vindt het eerste contact plaats met een medewerker van de centrale organisatie van Mediators Collectief. De centrale organisatie verstrekt onder meer informatie over mediation en de toepasbaarheid hiervan in de specifieke situatie. Op basis van informatie die verstrekt wordt tijdens dit eerste gesprek, kan de centrale organisatie van Mediators Collectief een geschikte en beschikbare mediator voorstellen. Uiteraard kunt u ook zelf aangegeven welke mediator u verkiest.

Neemt u gerust contact op met de centrale organisatie van Mediators Collectief voor de mogelijkheden.
Mediators Collectief,
Bel 7 dagen per week (08.30 – 20.00 uur)
Tel. 085-13-7467, of mail:  info@mediatorscollectief.nl

Zoek een mediator in de buurt