Uit elkaar?
leg eens aan
bij een mediator!

Ander licht op zaken?

mediator Noord-Brabant, mediator Zeeland, mediaotr Zuid-Holland

Bart Verberne

Minder focus op het probleem, meer aandacht voor de eigen toekomst!
MfN registermediator
T085-1307467

Bart Verberne (1975) is een oplossingsgerichte MfN-registermediator. “Minder focus op het probleem, meer aandacht voor de eigen toekomst”, is mijn uitgangspunt. Mediation is een prachtig instrument om binnen de kaders van de wet een eigen oplossing te vinden, waarbij respect voor de ander een vanzelfsprekendheid is.

In mijn mediationpraktijk staat de menselijke kant van het conflict centraal. Ik ben ervan overtuigd dat een conflict een weergave van een verstoorde sociale verhouding is. Een conflict is dus een kans om jezelf en de ander beter te leren kennen. En natuurlijk een mogelijkheid om tot goede afspraken te komen.

Geweldloze Communicatie is de gesprekstechniek om deelnemers zich bewust te laten worden van gevoelens en behoeften. Daarnaast bevordert deze techniek het communicatieproces, zodat iedere deelnemer zich bewust wordt van zijn of haar aandeel in het conflict. Het uiteindelijke doel van een geslaagde mediation is een aanvaardbare oplossing voor iedereen te vinden.

Bart Verberne heeft een juridische achtergrond, afgestudeerd in Nederlands recht en internationaal recht, waardoor hij in staat is om gemaakte afspraken in een deugdelijke vaststellingsovereenkomst vast te leggen. Ik richt me vooral op arbeidsmediation, scheidingsbemiddeling en mediations op het gebied van erfrecht.

Specialisaties

Family-mediator
Online-mediation
Kindercoach: Zandkastelenprogramma en JES! Het Brugproject

Zoek een mediator in de buurt