Uit elkaar?
leg eens aan
bij een mediator!

Ander licht op zaken?

mediator Benthuizen, mediator Zuid-Holland, mediator Noord-Holland, mediator Utrecht, mediator Zeeland

Charlotte van Tol

GOED SCHEIDEN BIEDT WEER TOEKOMST!
MfN registermediator
T085-1307467

Een conflict, je zult er maar in terecht komen…
En als de grens bereikt is…wat dan. De ander tegemoetkomen voelt als jezelf te kort te doen, althans zo kan dat lijken. Denkbeeldig kom je op een ijsschots en gevoelsmatig drijf je steeds verder van elkaar af. Voor je het weet is de situatie zo verslechterd dat niemand er nog enige heil in ziet. Kortom, de rapen zijn helemaal gaar.

Je zult er maar mee zitten!
Een schrale troost, conflicten komen veel voor. Alleen verzwijgen we die vaak, want de vuile was buiten hangen gebeurt vaak pas als de situatie bijna onhoudbaar is.

Charlotte van Tol (1959) onderzoekt ruim 35 jaar communicatieprocessen en specifiek die van conflicten. Ze kent het proces van binnen en van buiten en kan zich er veel bij voorstellen wat mensen in conflicten doormaken. Of het nou gaat om een relatie die op de klippen dreigt te lopen, een (echt)scheiding waarbij het gezin uiteen valt en de kinderen de dupe dreigen te worden, (andere) familieconflicten (o.a. nalatenschap), samenwerkingsconflicten of alle soorten burenconflicten.

Wat kunnen cliënten verwachten?
Een professionele procesbegeleiding, dat is evident.
En daarbij inzicht en helderheid in de oorzaak van hun conflict, waarbij cliënten zelf bepalen óf en zo ja welke problemen zij via de mediation willen opruimen. Van Tol respecteert ieders keuze daarin en mede door haar deskundige begeleiding kunnen cliënten samen hun eigen oplossingen creëren, adequaat en wel.

Wat is het resultaat?
Een convenant (en/of ouderschapsplan) met daarin deugdelijk vastgelegd de gezamenlijk gevonden oplossingen en afspraken! Simpel, door het krijgen van inzicht in waar het conflict nou werkelijk over ging. Dat herstelt onder andere het gevoel van rechtvaardigheid en dat blijkt telkens weer een gouden sleutel waarmee cliënten naar beider tevredenheid (!) eenvoudig tot gezamenlijke oplossingen en afspraken komen. Nota bene duurzame oplossingen die cliënten voorafgaande aan de mediation zich niet hadden kunnen voorstellen (zelfs onmogelijk leken).

Gesprekslocatie mediation
Bij u thuis, als u dat prettig vindt.
Vanzelfsprekend bent u ook van harte welkom op één van onze kantoorlocaties, als dat uw voorkeur is.

Vragen?
Met adequate informatie zijn er betere keuzes te maken. Schroom daarom niet om vrijblijvend contact op te nemen.

Subsidie (tegemoetkoming in de kosten)
Indien u voor subsidie (mediation-toevoeging, verstrekt door de Raad voor Rechtsbijstand), in aanmerking komt (is afhankelijk van inkomen en vermogen) betaalt u slechts éénmalig een eigen bijdrage. Informeer gerust en vrijblijvend naar deze mogelijkheid.

Profiel
Van Tol is sinds 2001 gevestigd als zelfstandig MfN-registermediator (voorheen NMI) en coach. Voorts is zij geaccrediteerd rechtbankmediator en geaccrediteerd familiemediator. Tevens is zij onder andere aangesloten bij het Juridisch Loket, de Raad voor Rechtsbijstand en het kwaliteitsregister Mediatorsfederatie Nederland.

Specialisaties

(Echt)scheidingen, inclusief opstellen convenant, ouderschapsplan
Relatieproblemen
Familie- en gezinskwesties, onder andere: kinderopvang, nalatenschap en mantelzorg
Samenwerkingsconflicten
Conflicten binnen maatschappelijke instellingen; onderwijsinstellingen; zorginstellingen en overige maatschappelijke instellingen
Burenconflicten

Zoek een mediator in de buurt