Uit elkaar?
leg eens aan
bij een mediator!

Ander licht op zaken?

mediator Ede, mediator Gelderland, mediator Utrecht

Hans Oosterveld

Onder het motto “De Vrede van Ede” help ik U bij het vinden van een oplossing.
MfN registermediator
T0900-6334286

Onder het motto “De Vrede van Ede” help ik U bij het vinden van een oplossing.
Heeft u een conflict of relatieprobleem, van welke aard dan ook, en wilt u dat oplossen, kunt u bij mij terecht.

Ieder conflict is oplosbaar; vaak is daarbij hulp van een neutraal en onafhankelijk begeleider, een mediator, noodzakelijk. Soms moet je even een drempel over om die derde in de arm te nemen. Als het lukt in de mediation samen een duurzame oplossing te bereiken, geeft dat alle deelnemers uiteindelijk een goed gevoel.

In de afgelopen jaren heb ik ruime mediationervaring opgedaan. Als all-round mediator ben ik in meerdere sectoren werkzaam:

Verstoorde familieverhoudingen; echtscheidingen (en ook vechtscheidingen) behoren tot mijn specialiteit; ik begeleid cliënten bij het maken van een omgangsregeling, ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant;

Conflicten tussen burger en overheid, meestal de gemeente, ook Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank e.d.;

Ruzies binnen instellingen en/of besturen;

Problemen op de werkvloer;

Burenruzies.

Ik heb gewoon een prachtig vak.   Een vrijblijvend eerste contact is altijd mogelijk. Ik werk voor rechtbank, gerechtshof en Raad van State en krijg mediations doorverwezen van het Juridisch Loket. Mensen die de kosten niet zelf kunnen dragen en aan de normen voldoen, kunnen via mij subsidie aanvragen (een toevoeging) bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Mijn juridische opleiding, ruime werk- en levenservaring komen bij het bemiddelingswerk goed van pas.

Als cliënten afscheid nemen met de woorden: “Bedankt voor je hulp. We hebben je niet meer nodig; we kunnen het verder zelf af”, of “gearmd de deur uitlopen”, geeft dat veel voldoening. Want het raakt de kern van mediation. Ik gun iedereen een harmonieus leven.

Mijn werkwijze:
Ik spreek cliënten aan op hun eigen kracht, zorg ervoor dat ze hun energie steken in oplossingen. Voorts besteed ik veel aandacht aan de communicatie(patronen) – goede communicatie is essentieel voor een goede relatie – en aan emoties: emoties mogen. Ik bevorder een respectvolle manier van omgaan met elkaar. Als de gemoederen hoog zijn opgelopen breng ik rust in de tent. Ik zorg voor een veilige omgeving, werk gestructureerd en bewaar het evenwicht tussen zakelijkheid en persoonlijke betrokkenheid. Ik zie in de praktijk mooie dingen tot stand komen. Graag geef ik cliënten hulpmiddelen mee waar ze voor langere tijd iets aan hebben.

Zoek een mediator in de buurt