Uit elkaar?
leg eens aan
bij een mediator!

Ander licht op zaken?

mediator Gelderland

Nico Grimberg

Niet wat er niet kan en wie er gelijk heeft, staat centraal maar wat er nog wel kan!
MfN registermediator
T0900-6334286

Wie een vuist kan maken, kan ook een hand geven!

Ruzie ontstaat soms zomaar uit het niets. Meestal lossen mensen dit samen op. Maar soms groeit de ruzie uit tot een conflict waar zij samen niet meer uit komen. Dan wordt het conflict aan de rechter of een arbiter voorgelegd of … wordt een bemiddelaar ingeschakeld.

Mediation is een bijzondere manier van bemiddelen met een gerichte aanpak om partijen weer met elkaar in gesprek brengen. Ingenomen standpunten kunnen vaak worden loslaten als partijen meer inzicht en begrip krijgen in de onderliggende belangen van henzelf en die van de ander. Het doel van mediation is dat partijen op basis van dit inzicht oplossingen bedenken die recht doen aan de belangen van beide partijen. Deze oplossing wordt – in de vorm van concrete afspraken – vastgelegd in een overeenkomst. Belangrijk is dat met mediation de partijen zelf de regie houden voor de oplossing van hun conflict. Niet zelden is na afloop van een geslaagde mediation ook de verstoorde relatie geheel of in belangrijke mate hersteld.

Even voorstellen: …. Nico Grimberg
… is geboren op 7 januari 1955 in Groningen. Na mijn studie orthopedagogiek vervulde ik diverse functies binnen de gezondheidszorg: onder meer als orthopedagoog, coördinator Begeleid Zelfstandig Wonen, secretaris van een provinciaal adviesorgaan, senior adviseur bij een organisatieadviesbureau en regiomanager bij een landelijke beroepsorganisatie.

Vanaf 2004 werk ik als zelfstandig adviseur voor organisaties binnen de gezondheidszorg. Vanaf 2008 heb ik mij gevestigd als MfN Gecertificeerd Mediator onder het motto Wie een vuist kan maken, kan ook een hand geven! In 2009 ben ik ingeschreven als rechtbank mediator te Arnhem.

Conflictgebieden

Familie
Echtscheiding; Erven; Familieverhoudingen; Omgangsregelingen; Overig.

Werk en Arbeidsrelaties
Arbeidsvoorwaarden; Bestuursconflicten; Ontslag; Ziekteverzuim; Overig.

Gezondheidszorg
Behandeling; Letsel; Overig

Overheid
Justitie en politie; Buurt/stad of dorp; Dader/slachtoffer; Overig

Particulier
Aankoop/verkoop; Buren/buurt; Bouw en verbouw; Overig

Onderwijs
Examens; Toelating en beschikbaarheid; Overig

Bedrijfsleven
Consumenten transacties; Samenwerking; Overig

Werkzaam in de provincies
Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Flevoland. Andere regio’s in overleg.

Opleidingen
– ABC – Allround Basics Course to Mediation (2008)
– Mediation Assessment t.b.v. Certificering (2008)
– Basistraining Buurtbemiddelaar (2009)
– Praktijktraining “Echt Scheiden”: (Echt)scheidingsbemiddeling en financiële afwikkeling (2009)
– Training “Ouderschapsplan verplicht” (2009)
– Cursus ‘De dans van de held’ (bijzondere mediationtechnieken)
– SMOG – Strategisch Management van Organisaties in de Gezondheidszorg (1998)
– Orthopedagogiek (1984)

Wat u verder misschien nog wilt weten…
Ik woon in Zevenaar, ben sinds 1977 gelukkig getrouwd en ben vader van drie – inmiddels volwassen – dochters. In mijn vrije tijd speel ik graag een partij tennis. Ook luister ik graag naar allerlei vormen van muziek en speel ik klarinet in een harmonieorkest. Verder ben ik een enthousiast beeldhouwer.

Bestuurlijk was ik de afgelopen jaren onder meer actief als bestuurslid van een stichting voor dagver­blijven voor geestelijk gehandicapten, als voorzitter van een openbare bibliotheek en een Tennisclub. Ook was ik oprichter en voorzitter van de werkgroep ‘G­lanz­mann’ van de Nederlandse Vereniging voor Hemofilie Patiënten (NVHP).

Sinds 2006 ben ik lid van de Ledenraad van de Rabobank LiemersePoort en daarbinnen voorzitter van de Afdeling Particulieren. Vanaf de oprichting van het project Buurtbemiddeling ‘De Liemers’ (Zevenaar, Duiven, Westervoort, Rijnwaarden, 2009) ben ik in mijn vrije tijd actief als buurtbemiddelaar.

Zoek een mediator in de buurt