Uit elkaar?
leg eens aan
bij een mediator!

Ander licht op zaken?

Mediation +: mensen beter met elkaar laten communiceren

T
E

mediation + en communicatieMediation +

Dat partners bij een echtscheiding een mediator inschakelen is een veel voorkomend en redelijk geaccepteerd verschijnsel, ook doordat verwijzers en rechtsprekers het gebruik ervan stimuleren.

Verstoorde familieverhoudingen

Dat mediation ook bij andere verstoorde familieverhoudingen een rol van betekenis kan spelen, is helaas nog minder bekend. Dat de communicatie niet loopt of zelfs helemaal afwezig is, komt in (bijna) alle families voor.

Ik maak mee:

–          een (gescheiden) vader en zijn volwassen zoon, die meestentijds bij zijn moeder heeft gewoond; tussen hen lopen de gesprekken aan de telefoon niet en blijven deze beperkt tot het uitwisselen van algemeenheden; beiden willen zij meer; als zij elkaar persoonlijk ontmoeten en in gesprek gaan onder begeleiding van een derde ontstaan veel prettiger contacten en voelen zij zich weer verwanten;

–          een bejaarde moeder/oma die een diepergaand persoonlijk contact wenst met haar dochters en kleindochter dan de social talk bij gelegenheden; inmiddels is er een zuster die als contactpersoon fungeert;

–          oma’s en opa’s die hun kleinkinderen niet (meer) te zien krijgen en soms geen idee hebben wat de reden daarvan is. “Kleinkind onbereikbaar?” is zelfs de titel van een boek dat gaat over zulke emotionele situaties.

Reden?

Doorgaans is het één van de betrokkenen die, soms wanhopig, aan de bel trekt.

Kenmerk is meestal dat de initiatiefnemer niet weet of zich niet bewust is van de reden waardoor de afstand is ontstaan. Vaak blijkt achteraf dat er – onbedoeld – kwetsende uitlatingen zijn gedaan of verkeerd opgevatte acties hebben plaats gehad.

Ingang

Bij het eerste overleg is het altijd de vraag welke ingang wordt gekozen: is het verstandig dat de mediator direct contact opneemt met de ander, met het verrassingseffect, of dat de melder eerst zelf bij de ander aankondigt een mediator te willen inschakelen? “De kracht van mediation” ligt immers bij de deelnemers zelf, als zij zelf een stap voorwaarts kunnen zetten, is dat van grote waarde.

Soms is er nog een derde weg mogelijk  als er een vertrouwenspersoon beschikbaar is die voor beiden acceptabel is. Het vinden van het eerste aanknopingspunt is niet altijd eenvoudig.

Contact 

Is het mij als mediator eenmaal gelukt contact te leggen en aansluitend een vrijblijvend en vertrouwelijk kennismakings- en oriënterend gesprek te voeren, komt er meestal wel een vervolg met kansen op succes.

Opvallend is hoe makkelijk er misverstand of onbegrip ontstaat in de onderlinge communicatie. In de omgang tussen mensen zijn er nu eenmaal veel valkuilen.

Mijn inzet is om mensen via de mediationgesprekken beter met elkaar te laten communiceren, te laten ervaren dat het anders kan en liefst ook nog iets mee te geven voor de toekomst (een vorm van relatie coaching), zodat ze niet weer in hetzelfde patroon terecht komen dat tot de verstoring heeft geleid.

Ik gun mensen een harmonieuze verstandhouding en draag daaraan graag een steentje bij. Neem daarom gerust contact op met Het Mediators Collectief.

 

Bron: Hans Oosterveld, MfN-registermediator, aangesloten bij het Het Mediators Collectief (een landelijk samenwerkingsverband van MfN-registermediators)

Terug naar nieuwsoverzicht »

Zoek een mediator in de buurt

Inschrijven voor de nieuwsbrief