Uit elkaar?
leg eens aan
bij een mediator!

Ander licht op zaken?

Notarissen: “veranker mediation in de wet”

T
E

Het Mediators Collectief maakt uitsluitend gebruik van gekwalificeerde mediators, zoals notarissen dat graag zien.

Als het aan de notarissen ligt moet er een wet komen die mediation een grotere rol geeft in de maatschappij. Volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) moet een gekwalificeerde mediator ook het scheidingsverzoek kunnen indienen.

Donderdag 23 mei spraken notarissen hierover tijdens een bijeenkomst bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Naast het notariaat zaten ook onder andere de Raad voor de rechtspraak, de Raad voor rechtsbijstand, de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en een aantal verzekeraars aan tafel.

De KNB is van mening dat een mediator ruimere bevoegdheden moet krijgen bij echtscheidingszaken en conflicten met de overheid moet kunnen oplossen. Dat houdt in dat mediation beter moet worden ingebed in de samenleving en het rechtsbestel. Dat is niet alleen het standpunt van de KNB maar ook van de Vereniging Mediators in het Notariaat (VMN).

De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) – waarvan ook de VMN lid is – heeft in januari aanbevelingen gedaan om tot een werkbaar wetsvoorstel te komen. Dit was voor het ministerie aanleiding een aantal partijen uit te nodigen.

Een van de aanbevelingen die De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) doet is de volgende:

ruimere bevoegdheden van de mediator in echtscheidingszaken. Nu is het zo dat een vaststellingsovereenkomst bij een scheiding altijd via een advocaat naar de rechter moet. Dat leidt soms tot onbegrip en onnodige kosten. Het idee is een mediator in familiezaken ook de mogelijkheid te geven om dit verzoekschrift in te dienen. Alle leden van de MfN, behalve de advocaat-mediators, zijn het met deze aanbeveling eens.

Verder heeft de MfN ook behoefte aan een wettelijke verankering van het huidige register voor mediators.

Met de oproep van de KNB dat gekwalificeerde mediators ook het scheidingsverzoek moet kunnen indienen, gaat het ministerie van Justitie en Veiligheid nu aan de slag en komt in het najaar met een reactie.

Bron: Mr online

Terug naar nieuwsoverzicht »

Zoek een mediator in de buurt

Inschrijven voor de nieuwsbrief