Uit elkaar? Leg aan bij een mediator! Online mediation en Outdoor mediation voor uw en onze veiligheid!

Ander licht op zaken? Online mediation en Outdoor mediation voor uw en onze veiligheid!

Ouderschapsplan opmaken of bijstellen

De wijze waarop het ouderschap na de scheiding vorm wordt gegeven moet door ouders die gaan scheiden worden besproken en vastgelegd in een overeenkomst: het ouderschapsplan. Scheidende partners zijn verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Ook niet gehuwde ouders zijn bij het beëindigen van de relatie verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.

Wat is een ouderschapsplan?
In essentie beschrijft dit plan de manier waarop ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen na de scheiding. Het beschrijft de afspraken over hoe de omgangsregeling eruit gaat zien, bij wie de hoofdverblijfplaats zal zijn, de wijze waarop ouders beslissingen nemen etc. Ook wordt beschreven wat de afspraken zijn over bijvoorbeeld de vakanties, het onderhouden van de contacten met school, verjaardagen van de kinderen en naaste families, logeren, sport etc.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de vraag hoe ouders met elkaar communiceren, omgaan met conflicten en de financiële regeling betreffende de kinderen.

Hoeveel gesprekken zijn er nodig?
Met behulp van mediation kunnen de eigen oplossingen worden besproken en vaak lukt het ouders om tot een ouderschapsplan te komen. Sommige ouders hebben voldoende aan 1 gesprek van een uur, waarna ze zelf het ouderschapsplan kunnen opstellen. De meeste ouders hebben echter wat meer tijd nodig om tot afronding te komen.

Worden kinderen betrokken?
Het is goed om kinderen uitleg te geven over de scheiding en het is belangrijk om hen op de juiste manier te betrekken bij het scheidingsproces. Het Mediators Collectief kan in het bemiddelingsgesprek aandacht besteden aan de vraag of en hoe kinderen kunnen worden betrokken bij het ouderschapsplan.

Zelf aan de slag?
Iedere gezinssituatie is weer anders. Daarom is het moeilijk om een voorbeeld te geven van een ouderschapsplan. U kunt zelf aan de slag met het opstellen van een ouderschapsplan met behulp van ons (gratis) werkblad ouderschapsplan. Neem gerust contact op voor meer informatie hierover.
arbeidsmediation-amsterdam.nl arbeidsmediator-zoeken.nl arbodienstmediator.nl familie-conflicten.nl familie-ruzie.nl familiemediator-zoeken.nl hetmediatorscollectief.nl 
mediator-collectief.nl mediatorcollectief.nl mediators-collectief.nl zoek-mediator.nl zoek-arbeidsmediator.nl zoek-scheidingsmediator.nl zoek-familiemediator.nl 

Zoek een mediator in de buurt