Uit elkaar?
leg eens aan
bij een mediator!

Ander licht op zaken?

Partneralimentatie maximaal 5 jaar

T
E

partneralimentatie van maximaal 12 jaar naar maximaal 5 jaar

De kans wordt steeds groter dat per 01-01-2020 de duur van de partneralimentatie van maximaal 12 jaar naar maximaal 5 jaar wordt teruggebracht, nu ook de Eerste Kamer zich vóór het initiatiefvoorstel heeft uitgesproken.

De nieuwe wet houdt in dat partneralimentatie betaald gaat worden voor de duur van de helft van de duur van het huwelijk. Waarbij een maximum duur van 5 jaar aangehouden gaat worden, waar dat nu nog een maximale duur van 12 jaar is. Uitzonderingen hierop zijn de 3 hieronder genoemde punten:

Drie uitzonderingen

Voor huwelijken langer dan 15 jaar en waarbij de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd: de partneralimentatie zal dan niet eerder eindigen dan de datum waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt. Met andere woorden: de maximale tijdsduur zal dan 10 jaar zijn;

Voor huwelijken met kinderen jonger dan 12 jaar: de verplichting tot het betalen van partneralimentatie loopt dan door totdat het jongste kind 12 jaar is geworden. Met andere woorden: de maximale tijdsduur zal dan 12 jaar zijn;

Voor alimentatiegerechtigden die 50 jaar of ouder zijn en die langer dan 15 jaar met elkaar getrouwd zijn: zij zullen recht hebben op 10 jaar alimentatie. Over 7 jaar komt deze uitzondering op de nieuwe wet te vervallen.

Geldt alleen voor nieuwe verzoekschriften

Op 01-01-2020 zal dit wetsvoorstel hoogstwaarschijnlijk ingaan. Voor huidige verzoekschriften tot echtscheiding of voor situaties waarbij de partneralimentatiebedragen reeds zijn vastgesteld geldt dit wetsvoorstel niet. Dan blijven de huidige maximale termijnen van kracht. De wet geldt dus alleen voor verzoeken die vanaf 01-01-2020 worden ingediend/aangevraagd.

Hardheidsclausule

In veel gevallen is de huidige wet achterhaald. Het is vaak nog wel te begrijpen dat wanneer een stel 25 jaar getrouwd is  er 12 jaar lang partneralimentatie betaald moet worden. Het wordt lastiger bij  echtgenoten/partners die minder lang bij elkaar zijn en daarbij ook nog eens beiden een baan hebben.
Dat betekent dat niet in 100% van de situaties een verkorting van het betalen van partneralimentatie op zijn plaats is.
Er zal dus altijd gekeken worden naar de individuele situatie waarbij het mogelijk moet kunnen zijn om af te wijken van de hoofdregel.
Dat is de reden dat het wetsvoorstel in een hardheidsclausule voorziet. Echter is de exacte toepassing hiervan nog niet duidelijk. Bovendien is ook nog niet duidelijk of de hardheidsclausule voldoende maatwerk kan bieden.

Vragen over de duur van de partneralimentatie?

Hebt u vragen over de nieuwe wet partneralimentatie en wat dat voor u in het bijzonder kan betekenen?
Neem dan eens contact op met Het Mediators Collectief; een landelijk samenwerkingsverband van MfN-registermediators, dat al 15 jaar haar expertise op het gebied van het familierecht succesvol inzet.

Terug naar nieuwsoverzicht »

Zoek een mediator in de buurt

Inschrijven voor de nieuwsbrief