Uit elkaar?
leg eens aan
bij een mediator!

Ander licht op zaken?

Compensatie transitievergoeding: de regeling

T
E

Komt u als werkgever in aanmerking voor compensatie transitievergoeding 2019?

Na 2 jaar ziekte werknemer krijgt werkgever transitievergoeding terug vanaf 1 april 2020

In de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden is op 26 februari 2019 de publicatie verschenen met betrekking tot de compensatie van de transitievergoeding bij een einde van de arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid (Regeling compensatie transitievergoeding).

Wet compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte werknemers

Een werknemer die 2 jaar ziek is heeft ook recht op een transitievergoeding, zoals bepaald is in de WWZ (Wet Werk en Zekerheid). Op deze bepaling is vanuit de kant van de werkgevers veel commentaar gekomen. Naar aanleiding van deze protesten is de WWZ op dat punt als volgt aangepast: vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers in aanmerking komen voor compensatie van de door hen betaalde vergoeding wanneer een medewerker na 2 jaar ziek zijn ontslagen wordt.

Hoe kunt u in aanmerking komen voor compensatie van de transitievergoeding?

Het UWV, de uitvoerende instantie van deze compensatieregeling, wil in ieder geval deze zaken kunnen vaststellen:

> dat sprake was van een arbeidsovereenkomst; compensatie
> de duur van de arbeidsovereenkomst;
> dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
> dat transitievergoeding is betaald;
> hoe de berekening van de transitievergoeding heeft plaatsgevonden; en
> hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

Onder meer deze voorwaarden gelden om voor compensatie in aanmerking te komen:

> de aanvraag voor compensatie kan vanaf 1 april ingediend worden;
> ook indien u al een transitievergoeding hebt betaald kunt u tot 30 september 2020 een aanvraag doen, aangezien de regeling met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 geldt;
> het maakt niet uit op welke manier de arbeidsovereenkomst is opgezegd om voor de compensatieregeling in aanmerking te komen; door ontbinding bij de kantonrechter, door een vaststellingsovereenkomst of door opzegging met toestemming van het UWV. Wel moet in alle gevallen het initiatief bij de werkgever gelegen hebben.

Let op!: de compensatie van de transitievergoeding is gelimiteerd

> Als het UWV u een loonsanctie heeft opgelegd omdat u als werkgever te weinig re-integratie inspanningen heeft gedaan, dan zal de periode van de loonsanctie niet meetellen bij de compensatie van de transitievergoeding;
> De periode waarbij sprake is van een zogenaamd “slapend dienstverband” komt ook niet in aanmerking voor compensatie.Ook komen perioden waarover het dienstverband ‘ slapend’ is gehouden niet in aanmerking.
> Er zit een maximum aan de compensatieregeling. Namelijk dat deze niet mag uitkomen boven het tijdens de ziekte van de medewerker uitbetaalde brutoloon;

Deze documenten zijn in ieder geval nodig om aan te tonen dat u het dienstverband beëindigd heeft, samen met onderbouwingsdocumenten:

> vaststellingsovereenkomst;
> ontslagvergunning;
> documenten waaruit duidelijk wordt over welk tijdsbestek de werknemer ziek was;
> documenten waaruit duidelijk wordt dat bij einde dienstverband de werknemer nog steeds ziek was; compensatie
> ook moet u kunnen aantonen dat u de transitievergoeding heeft betaald. Dat doet u door de gegevens die gebruikt zijn bij het berekenen van de hoogte van de transitievergoeding te overleggen, samen met het bewijs dat de vergoeding ook daadwerkelijk uitbetaald is.

Bron: Staatscourant van Het Koninkrijk der Nederlanden.

Ook voor arbeidsmediations kunt u bij Het Mediators Collectief (een landelijk samenwerkingsverband van MfN-registermediators) terecht. Neem vrijblijvend contact op.

Terug naar nieuwsoverzicht »

Zoek een mediator in de buurt

Inschrijven voor de nieuwsbrief