Uit elkaar?
leg eens aan
bij een mediator!

Ander licht op zaken?

Signalen van een mogelijk arbeidsconflict

T
E

signalen voor een mogelijk arbeidsconflictSignalen van een mogelijk arbeidsconflict

Als leidinggevende heeft u contact met uw werknemers. U weet wat er zoal speelt op de werkvloer en vangt signalen op.

Op het moment dat u in de gaten heeft dat er iets aan de hand is, hetzij tussen twee medewerkers , hetzij tussen u en een medewerker, wacht dan niet te lang met actie ondernemen.

U hoeft niet gelijk “grote” actie te ondernemen want soms lossen de strubbelingen vanzelf op, maar blijf alert. Probeer te achterhalen wat er aan de hand is en grijp op tijd in als u merkt dat er iets aan de hand is.

Signalen die kunnen wijzen op een verstoorde relatie tussen twee werknemers:

De lunch wordt niet meer gezamenlijk gehouden

Men praat ineens niet meer met elkaar

Geregeld te laat komen

Werknemer neemt ineens heel vaak vrij

Het vormen van kleine groepen i.p.v. één gezamenlijke groep

Signalen die kunnen wijzen op een verstoorde relatie tussen u en een medewerker;

Commitment is weg

Negeren van opdrachten

Tonen van ontwijkend gedrag

En dan?

Probeer te achterhalen wat de reden is van het (nog sluimerende) conflict. Praat met de beide werknemers apart of met die ene werknemer en uit uw gevoel. Stel vragen en geef uw werknemer(s) de ruimte zijn verhaal te doen. Probeer hem niet gelijk te beïnvloeden met uw mening of idee maar laat hem uitspreken.

Is het conflict nog niet uit de hand gelopen en kunt u de situatie neutraal beoordelen? Nodig dan de beide werknemers uit bij u aan tafel en bespreek met hen hetgeen er speelt. Vindt u dat lastig of leent het conflict zich hier niet voor omdat u er bijvoorbeeld zelf bij betrokken bent? Schakel dan het Mediators Collectief in (een landelijk samenwerkingsverband van MfN registermediators) en laat één van de MfN registermediators het gesprek met partijen aangaan.

Bron: Jolanda te Hennepe, aangesloten bij het Mediators Collectief als MfN registermediator en geaccrediteerd familiemediator

Terug naar nieuwsoverzicht »

Zoek een mediator in de buurt

Inschrijven voor de nieuwsbrief