Uit elkaar?
leg eens aan
bij een mediator!

Ander licht op zaken?

Voorbeeldfunctie: visie op vaderschap en geboorteverlof.

T
E

Investeer in een goede afwikkeling van je huwelijk of geregistreerd partnerschap en neem contact op met Het Mediators Collectief (085-130 7466) om geboorteverlof en je voorbeeldfunctie met elkaar te bespreken.

 

Sinds 1 januari 2019 kunnen partners die werken in loondienst eenmaal het aantal werkuren per week opnemen, het zogenaamde geboorteverlof. De verlofdagen dienen binnen vier weken na de geboorte van je kind te zijn opgenomen. Dat is een stap in de goede richting om vaders meer bij de opvoeding van hun kinderen te betrekken. In 2020 zal deze verlofregeling naar verwachting worden uitgebreid.

De uitbreiding van de regeling sluit mooi aan bij het onderzoek dat door Rutgers in 2017 is gedaan. In deze blog wordt aandacht besteed aan het rapport Visies op vaderschap, een panelonderzoek onder Nederlandse vaders dat in 2017 door de Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, is gepubliceerd.

Kinderen zien hun vader in voorbeeldfunctie

Kern van het uitgevoerde onderzoek is dat kinderen, waarbij vaders een zorgende rol op zich hebben genomen, hun vader in een voorbeeldfunctie hebben gezien. In de toekomst betekent dat dat hun kinderen een betere taakverdeling tussen werk en zorg met hun partner zullen gaan afspreken.

Vaak komt het voor dat vaders na de scheiding meer voor hun kinderen willen zorgen. Dit is een gezond perspectief. Immers kinderen blijven een vader en een moeder nodig hebben. Bovendien stimuleert het gelijkwaardig ouderschap en kunnen moeders ook blijven werken om hun financiële zelfstandigheid te behouden of te vergroten.

Maatwerkafspraken binnen mediationtraject

De vaders in het onderzoek gaven ook aan dat het financieel lastig is om meer voor hun kinderen te zorgen. Ook de huidige regels omtrent het vaststellen van kinderalimentatie gaan uit van het beginsel dat vaders in eerste instantie hun inkomen op peil dienen te houden. Kinderalimentatie wordt namelijk gebaseerd op het netto gezinsinkomen ten tijde van de scheiding. Het is wel zo dat je van deze regels mag afwijken. Zeker binnen een mediationtraject kunnen maatwerkafspraken hierover gemaakt worden.

De toekomst van je kinderen is beslist gebaat bij een gelijkwaardiger ouderschap. Bovendien kun je als vader een betere band met je kind opbouwen en onderhouden als je meer zorgtaken hebt verricht. Eventueel ondersteund door vaderschapsverlof en een op maat uitgewerkte zorgregeling. Bovendien zullen je kinderen, wanneer zij zelf een partnerrelatie starten, ook meer in het huishouden en zorg voor hun kinderen doen.  Hierdoor wordt de verdeling tussen werk en zorg op partnerniveau beter met elkaar besproken.

Het proces van uit elkaar gaan is een veranderingsperiode. Je kunt ervoor kiezen om je visie op ouderschap te veranderen. Bijvoorbeeld door vaders meer ruimte te geven voor hun kinderen te zorgen. Dat komt ook moeders ten goede. Kinderen bouwen een betere band met hun vader op, waardoor moeders ook meer kunnen gaan werken én moeders krijgen tegelijkertijd het vertrouwen dat vaders net zo goed voor hun kinderen kunnen zorgen.

Mediation, met name scheidingsmediation, is een waardevolle manier om je huwelijk of geregistreerd partnerschap op een respectvolle manier te laten eindigen. Mediation stimuleert autonomie en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen beslissingen. Investeer in een goede afwikkeling van je huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het bevordert je eigen welzijn en dat van je kinderen.

Bron: Bart Verberne, jurist en MfN-registermediator, aangesloten bij Het Mediators Collectief (een landelijk samenwerkingsverband van MfN-registermediators, dat al 15 jaar succesvol haar expertise inzet).

Terug naar nieuwsoverzicht »

Zoek een mediator in de buurt

Inschrijven voor de nieuwsbrief