Uit elkaar?
leg eens aan
bij een mediator!

Ander licht op zaken?

Vechtscheiding: de invloed van het netwerk in het ontstaan ervan

T
E

Neem contact op met Het Mediators Collectief om een vechtscheiding te voorkomen.

Escalerende Buitenwereld kan voor een vechtscheiding zorgen

Wat is de negatieve invloed van anderen op het echtscheidingsproces, dat er zomaar toe kan leiden dat er een vechtscheiding ontstaat?

o Mensen uit het netwerk van familie, vrienden, buren en collega’s;

o Mensen met een teleurstellende echtscheidingservaring die je willen behoeden voor misstappen en hun eigen ervaringen projecteren op wat jij nu meemaakt;

o Mensen die voor honderd procent achter je staan en samen met je gaan strijden tegen de ander en de ander als vijand gaan zien;

o Mensen die het verleden van je relatie alleen maar negatief gaan herinterpreteren. De geschiedenis wordt herschreven en de positieve kanten in de relatie worden weggegomd;

o Mensen zoals bijvoorbeeld de ouders die al geen goedkeuring gaven voor de relatie in het verleden of deze ondergroeven, en nu vierkant achter hun zoon of dochter gaan staan;

o Mensen die zonder navraag zeggen dat je dit of dat moet doen en moet beschrijven om problemen te voorkomen (zonder na te gaan of daar wel behoefte aan is);

o Adviseurs in de hand nemen die onnodig juridiseren, waardoor wantrouwen ontstaat. Alles tot in de puntjes beschrijven en met garanties willen omschrijven, waardoor het onderling vertrouwen op de achtergrond komt te staan;

o Advocaten die van een mediation een proces maken en geld willen verdienen door de mediation te bagatelliseren en de mediator als onbekwaam weg te zetten;

o Advocaten die meegaan in het slachtofferproces en de confrontatie opzoeken door eenzijdige eisen te stellen en niet naar de belangen van beiden te kijken;

o Mensen die het samen zoeken naar oplossingen maar geiten wollen sokken gedoe vinden;

o Mensen die het verdriet vergroten door hier helemaal kritiekloos in mee te gaan.

Gebruik van nieuwe media kan voor een vechtscheiding zorgen

o Met Jan en alleman op Facebook en Whatsapp alles delen en de ander in een kwaad daglicht zetten, waardoor er geen weg terug meer is om dingen met elkaar weer te bespreken en te relativeren;

o Multi media gebruiken om geruchten en berichten te versturen om de ander op stang te jagen of jaloers te maken;

o Via mail etc. anderen vragen hun oordeel uit te spreken over het gebeuren en zo een openlijke heksenjacht te creëren waar iedereen in meegezogen wordt;

o Anderen inschakelen om te spioneren en verslag uit te brengen.

De-escalerend

Wie kan je helpen om oplossingen te vinden, om er samen uit te komen:

o Zelf bespreekbaar maken wat de verschillen zijn tussen de verschillende relaties en echtscheidingen, als vrienden hun echtscheidingsproces en negatieve ervaringen op jouw situatie projecteren;

o Mensen die je erkenning geven in je verdriet en gevoelens, maar ook kritische kunnen zijn en relativerend;

o Mensen die je bevragen en helpen helder te denken;

o Mensen die je helpen met inzicht te krijgen in het echtscheidingsproces of de financiële kant van de echtscheiding;

o Opletten geen dingen te doen, beslissingen te nemen puur vanuit de emoties maar juist en vooral vanuit feitelijke informatie;

o Naar vrienden zoeken die je kunnen helpen en die toch enigszins neutraal kunnen blijven. die je helpen je eigen keuzes te maken zonder hun mening op te dringen;

o Niet zoeken naar tegenstellingen maar naar overeenkomsten;

o Kritisch zijn met wie je praat; in het belang van de toekomst van de kinderen, jezelf en je ex-partner;

o Ouders die hun eigen houding (onvoorwaardelijk achter het kind staan) kunnen relativeren en inzien dat hun kind volwassen beslissingen kan maken en moet gaan nemen. Niet in de ouderrol stappen en het kind (Nu getrouwde dochter of zoon) gaan zeggen wat hij/zij moet gaan doen.

Houding

o Weten dat mensen uit het netwerk het scheidingsproces zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden;

o Bespreken hoe je omgaat met de steun van je netwerk en wat voor invloed dit kan hebben op het proces;

o Familie netwerk helpen door zelf een meerzijdige veelal neutrale houding aan te nemen, en de gevolgen van die invloed te bespreken als die onnodig escalerend uitpakt;

o Erkennen van emoties en de noodzakelijkheid dit ook te doen, en tevens aandacht te vragen voor de praktische soms meer rationele kant die ook ingeschakeld moet worden, om problemen op te lossen;

o Oppassen dat erkennen van emoties niet versterkend werkt en de escalatie bevordert;

o Informatie opvragen ,zicht geven en verkrijgen op de werkelijkheid voordat er oordelen worden uitgesproken;

o Mee zoeken naar alternatieven om het probleem op te lossen of met de partijen bespreekbaar te maken.

Bron: Mart de Corte, MfN-registermediator en trainer, aangesloten bij Het Mediators Collectief

Terug naar nieuwsoverzicht »

Zoek een mediator in de buurt

Inschrijven voor de nieuwsbrief