Uit elkaar? Leg aan bij een mediator! Online mediation en Outdoor mediation voor uw en onze veiligheid!

Ander licht op zaken? Online mediation en Outdoor mediation voor uw en onze veiligheid!

Hoe verloopt mediation?

Het mediation- of bemiddelingsproces bestaat uit gesprekken tussen u, de ander(en) en de mediator. U zit doorgaans samen aan tafel. De mediator is de neutrale en onafhankelijke proces- of gespreksleider. De mediation start met het ondertekenen van de mediationovereenkomst. Daarin zijn ondermeer de spelregels van mediation opgenomen, wordt de vrijwilligheid en de vertrouwelijkheid benoemd en wordt genoemd wat de kosten bedragen.

De mediator zorgt ervoor dat iedereen zijn verhaal kan doen. Hij of zij begeleidt de deelnemers met het zoeken naar oplossingen die voor iedereen goed werken. Als u samen oplossingen heeft gevonden, dan zet de mediator deze op papier. Dat heet de slot- of vaststellingsovereenkomst.

Zo’n 80% van de mediationtrajecten leidt binnen gemiddeld 3 of 4 bijeenkomsten van circa 1,5 uur tot een succesvolle uitkomst. Lukt het niet om er via mediation uit te komen, dan kan de zaak altijd nog worden voorgelegd aan de rechter.

Als het emotioneel erg zwaar voor u is om aan de mediation deel te nemen of de situatie is erg complex, dan mag u zich tijdens de mediationgesprekken door iemand laten bijstaan. Dit kan zijn bijvoorbeeld door een familielid of partner of bijvoorbeeld een juridisch adviseur. Ook van degenen die als extra ondersteuning deelnemen aan de mediation, wordt gevraagd zich te houden aan te regels van mediation, zoals bijvoorbeeld de geheimhouding van de inhoud van de mediationgesprekken.

Mediation met meerdere partijen en groepen is eveneens mogelijk, vaak wordt er dan een tweede mediator bij betrokken.

Het (gedeeltelijk) laten verlopen van het mediationtraject online, behoort in sommige gevallen tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld als één van de deelnemers op grote afstand woont.

Zoek een mediator in de buurt