Uit elkaar?
leg eens aan
bij een mediator!

Ander licht op zaken?

index-1

Teamconflicten

Het Mediators Collectief begeleidt bij arbeidsconflicten, ontslagzaken, conflictgerelateerd ziekteverzuim, zakelijke geschillen, fusie en reorganisatie.
Preventief bieden wij teambegeleiding met een onconventioneel en dynamisch karakter: Ineffectieve samenwerking wordt teamwork!

In (dreigende) conflictsituaties kan een onafhankelijke derde als MfN-registermediator sneller en effectiever naar een voor alle partijen acceptabel resultaat begeleiden, dan iemand die aan de organisatie is verbonden.

Dit heeft onder meer te maken met:
• het compenseren van de gezagsverhoudingen door de mediator;
• de expertise van de mediator op het gebied van (arbeids-) conflicten;
• de werking van de mediation  m.b.t. geheimhouding en vertrouwelijkheid;
• de veiligheid en doortastendheid van een neutrale en onafhankelijke derde persoon.

Alle mediators bij Het Mediators Collectief zijn aangesloten bij het  MfN-register (MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland)
De medewerkers van de centrale organisatie van Het Mediators Collectief beantwoorden graag uw vragen over uw specifieke situatie.

Zoek een mediator in de buurt