Uit elkaar?
leg eens aan
bij een mediator!

Ander licht op zaken?

Wat kost mediation?

Een mediationtraject duurt aanmerkelijk korter dan een gerechtelijke procedure. De ervaring leert dat conflicten binnen gemiddeld 3 bijeenkomsten van circa 1,5 uur kunnen zijn opgelost. Partijen besluiten zelf met welke frequentie ze bij elkaar komen, in de praktijk vinden de bijeenkomsten meestal plaats met een tussenperiode van één tot twee weken. Mediation is in vergelijking met een gang naar de rechter aanzienlijk minder kostbaar. De kosten bestaan uit een honorarium voor de mediator plus bijkomende kosten (zoals eventueel locatiehuur, reis- en verblijfkosten). Het honorarium wordt berekend volgens een uurtarief en is niet afhankelijk van het bereiken van een oplossing. Doorgaans worden de kosten gelijkelijk door partijen gedragen.

Tarieven

Het Mediators Collectief werkt op basis van een uurtarief.
Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie over de kosten van mediation via telefoonnummer: 0900 – 6334286.

Subsidie of tegemoetkoming in de kosten voor mediation

Subsidie of toevoeging op mediation is mogelijk en afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation betaalt u zelf uitsluitend de eenmalige eigen bijdrage van € 54,- of € 107,-. De subsidie of toevoeging wordt door de Raad voor Rechtsbijstand verstrekt, wij kunnen dit voor u aanvragen. Voor de inkomensgrenzen en meer informatie hierover, zie: www.rechtsbijstand.nl

Indien de kosten worden vergoed door uw rechtsbijstandsverzekering dan is vaak is een wachttijd van toepassing en een maximum bedrag. Zie overzicht Independer maart 2014: http://weblog.independer.nl/rechtsbijstandverzekeringen/overzicht-wachttijd-scheiding

Zoek een mediator in de buurt