Uit elkaar?
leg eens aan
bij een mediator!

Ander licht op zaken?

Conflict in uw maatschap?

T
E

Conflict in uw maatschap? Het Mediators Collectief kan helpen bij de oplossing

Conflict in uw maatschap?

Een maatschap wordt vaak gestart om krachten te bundelen en kosten te delen. Vaak wordt op grond van gelijkwaardigheid samen gewerkt. Veelal wordt een maatschapscontract overeengekomen tussen de maten waarin wordt geregeld wie de maten zijn en wat ze inbrengen, hoe de winst wordt gedeeld en hoe de bevoegdheden zijn verdeeld. Deze afspraken zijn uiteraard van groot belang.

De onderling communicatie tussen u en de andere maten van het maatschap laat zich niet gemakkelijk vastleggen in een dergelijk contract. Dit moet in de praktijk gaan blijken.

Zo kan er sprake zijn van leemtes of ruimte voor interpretatie in het contract van de maatschap. Ook kan er sprake zijn in verschil in urenbesteding en opbrengst tussen de verschillende maten. Of er bestaan irritaties over de wijze van communiceren onderling. Op welke wijze spreekt u elkaar aan binnen de maatschap of doet u dat überhaupt niet?

Vaak wordt te lang gewacht met het bespreken van dergelijke onderwerpen waardoor punten onnodig hoog kunnen oplopen en tot een beëindiging van de maatschap kunnen leiden.

Een mediator kan preventief worden ingezet maar ook als er daadwerkelijk sprake is van een conflict tussen u en de andere maten.

Preventief

U kunt een lastige vergadering in de maatschap laten begeleiden door een mediator waarbij verwacht wordt dat de punten die worden besproken onderling gevoelig liggen. De mediator draagt er dan zorg voor dat de gevoeligheden op een open zorgvuldige wijze worden besproken en de belangen van u en uw maten in kaart worden gebracht zonder dat een conflict ontstaat.

Conflict

Met een mediator komt u niet terecht in het moeras, maar gaat u samen op zoek naar een oplossing die voor alle maten van de maatschap aanvaardbaar is. Daarbij zal ingegaan worden op de onderlinge communicatiepatronen tussen de maten en gekeken worden naar de onderliggende belangen van de maten.

Uw maatschapsvergadering laten begeleiden? Of een conflict tussen u en uw maten oplossen? Dan kunt u bij de ervaren mediators van Het Mediators Collectief terecht!

Terug naar nieuwsoverzicht »

Zoek een mediator in de buurt

Inschrijven voor de nieuwsbrief