Uit elkaar? Leg aan bij een mediator! Online mediation en Outdoor mediation voor uw en onze veiligheid!

Ander licht op zaken? Online mediation en Outdoor mediation voor uw en onze veiligheid!

Re-integratie en niet meewerken aan mediation

T
E

Niet eens met loonstop of loonopschorting? Neem contact op met Het Mediators Collectief!

Is een werknemer verplicht mee te werken aan mediation?

Kan een werkgever een loonstop of loonsanctie opleggen bij het niet meewerken van een werknemer aan zijn re-integratie? En als een werknemer weigert deel te nemen aan een door de bedrijfsarts geadviseerd mediationtraject, kan dat dan ook? Hoe de rechter daarnaar keek leest u hieronder.

Wanneer mag loonbetaling stopgezet worden?

Loonsanctie

Een zieke werknemer heeft maximaal twee jaar recht op loondoorbetaling, tenzij hij zonder geldige reden weigert om passend werk te verrichten of onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie. Dan mag de werkgever de loonbetaling stopzetten. Als een werknemer zich niet houdt aan de controlevoorschriften bij ziekte, bijvoorbeeld door niet naar een afspraak met de bedrijfsarts te gaan, dan mag de werkgever de loonbetaling opschorten. Gaat de werknemer alsnog naar de bedrijfsarts en blijkt hij niet te kunnen werken, dan heeft hij met terugwerkende kracht alsnog recht op loon.

Loonstop of -opschorting

Een loonopschorting is bedoeld als drukmiddel, terwijl een loonstop definitief is. Als de werkgever een loonsanctie wil opleggen, moet hij de werknemer waarschuwen en moet hij de sanctie schriftelijk bevestigen.

Praktijkvoorbeeld

Emma meldt zich ziek

Zij woonde en werkte op basis van een (verlengd) tijdelijk contract als receptioniste op een vakantiepark. Naast haar parttimedienstverband moest ze vijf dagen per week op het park aanwezig zijn en telefonisch bereikbaar. Al snel werden deze aanwezigheidsdiensten te zwaar voor Emma en gaf ze dat aan bij het vakantiepark. Dat beloofde zo snel mogelijk een oplossing te zoeken. Emma meldde zich ziek toen een oplossing voor haar situatie maar niet kwam.

Controle

In het gesprek met de bedrijfsarts vond deze de gezondheidsklachten van Emma werk gerelateerd. Medisch gezien vond de bedrijfsarts haar wel arbeidsgeschikt. Daarom werd partijen geadviseerd met elkaar in gesprek te gaan met behulp van een mediator.

Meewerken of … loonstop?

Mediation

Het vakantiepark wilde het advies van de bedrijfsarts opvolgen. Anders zou het vakantiepark het risico lopen dat het UWV het vakantiepark later zou verplichten om langer dan twee jaar het loon door te betalen, omdat er tekort was geschoten in de re-integratieverplichtingen van het vakantiepark. Emma was het echter niet eens met de bedrijfsarts eens en wilde daarom niet meewerken aan een mediationtraject. Het vakantiepark vond vervolgens dat Emma niet meewerkte aan haar re-integratieverplichtingen en stopte daarom de loonbetaling. Als reactie daarop spande Emma een kort geding aan bij de Rechtbank.

Re-integratie

De voorzieningenrechter stelde de volgende feiten vast: Emma werkte op basis van een tijdelijk arbeidscontract. Het was al een tijdje bekend dat het contract van Emma niet verlengd zou worden. Emma had al eerder een verzoek van het vakantiepark gekregen om het dienstverband te beëindigen. Hierdoor twijfelde de voorzieningenrechter of re-integratie wel het werkelijke doel van de mediation was. De voorzieningenrechter vond het meer voor de hand liggen dat het vakantiepark de mediation wilde gebruiken om het dienstverband alsnog voortijdig te beëindigen.

Geen verwijt

De voorzieningenrechter vond dan ook dat Emma niet kon worden verweten tekort te zijn geschoten in haar re-integratieverplichtingen. Dit betekende dat het vakantiepark geen geldige reden had om de loonbetaling stop te zetten. Dit was mogelijk anders geweest als Emma zou hebben geweigerd om in gesprek te gaan over het verrichten van passend werk, maar dat was niet aan de orde. Het vakantiepark moest Emma’s loon doorbetalen tot de einddatum van het tijdelijke arbeidscontract.

Een werknemer verliest zijn aanspraak op loondoorbetaling tijdens ziekte als hij tekortschiet in zijn re-integratieverplichtingen. U kunt daarom een loonsanctie of loonstop opleggen als de werknemer weigert mee te werken aan mediation, tenzij dit mediationtraject daadwerkelijk is gericht op re-integratie.

 

Neem in een soortgelijke situatie contact op met Het Mediators Collectief (een landelijk samenwerkingsverband van MfN-registermediators).

Terug naar nieuwsoverzicht »

Zoek een mediator in de buurt

Inschrijven voor de nieuwsbrief